Via-italia
Image default
Recreation / Food

HACCP richtlijnen

Iedere ondenemer die met levensmiddelen werkt, weet dat het gevaar voor bederf en (kruis)besmetting op de loer ligt. Wanneer je als ondernemer hier niet zorgvuldig mee omgaat kuan dit voor levensbedreigende situaties zorgen. Dit wil je natuurlijk voorkomen. Je wilt voorkomen dat klanten door jouw toe doen in zulke situaties terecht komen. Hiervoor is een voedselveiligheidsysteem in het leven geroepen, genaamd HACCP. HACCP staat voor Hazard Analysis and Critical Control Points. Ieder bedrijf dat zich bezig houdt met de productie, verwerking of distributie van levensmiddelen dient zich te houden aan de richtlijnen van HACCP.

Aan de hand van de richtlijnen van HACCP wordt het hele productieproces van het bedrijf in kaart gebracht. Er wordt een risicoanalyse gemaakt van het productieproces met de daar toe behorende kritische controlepunten. Er wordt gemeten, genoteerd, gecontroleerd en geregistreerd. Indien er sprake zijn van afwijkingen worden maatregelen opgemaakt die dan getroffen moeten worden. Heb je dit als bedrijf volledig onder controle voldoe je aan de HACCP richtlijnen.

HACCP richtlijnen

HACCP is een preventief systeem en houdt vast aan de volgende principes:

  • De potentële gevaren binnen de productiefasen dienen in kaart gebracht te worden
  • Kritische punten (CCP’s) dienen vastgesteld te worden. De kritische punten dienen continu gecontroleerd en beheerst te worden
  • Stel per kritische punt (CCP) een norm vast
  • De CCP’s moeten worden geregistreerd en gemonitord. Bepaal hoe controle uitgeoefend wordt op de kritische punten
  • Stel een lijst van maatregelen op. Wie moet welke actie ondernemen wanneer een CCP niet aan de vastgestelde norm voldoet
  • Voer regelmatig controle uit op het preventieve HACCP voedselveiligheidplan
  • Zorg dat alles gedocumenteerd wordt

HACCP thermometer

Eén van de CCP’s binnen de HACCP richtlijnen is temperatuur. Om te voldoen aan de HACCP richtlijnen is het noodzakelijk gebruik te maken van kwalitatief, hoogwaardige meetinstrumenten. Aan te bevelen zijn de HACCP thermometers van Ebro. Ebro is een merk uit het topsegment. Aangezien de meeste voedselthermometers worden gebruikte gedurende veeleisende omstandigheden is het essentieel dat de meetinstrumenten hier ook tegen bestand zijn. Daarnaast wordt aanbevolen het meetinstrument jaarlijks te laten kalibreren. Bij het kalibreren wordt gecontroleerd of de thermometer nog nauwkeurig meet en voldoet aan de vastgestelde norm. Na afronding wordt een kalibratiecertificaat afgegeven. Door de kalibratie kan men tijdens inspecties aantonen dat het meetinstrument voldoet aan de vastgestelde normen en daarme voldoet aan de HACCP richtlijnen.

 

https://webshop.gullimex.com/nl-NL/Webshop.aspx