Via-italia
Image default
Onderwijs

Zakelijke taaltraining op maat

Leerlingen in de onderbouw van het voortgezet onderwijs in ons land moeten verplicht Engels volgen. In de onderbouw van havo en vwo moeten, als aanvulling op Engels, nog twee vreemde talen gekozen worden. Iedere havo en vwo school is verplicht Duits en Frans aan te bieden. Duits of Frans mag vervangen worden door een andere taal. Hierbij mag gekozen worden voor Spaans, Russisch, Italiaans, Arabisch, Turks of Chinees. Chinees mag alleen gevolgd worden door vwo-leerlingen. In de onderbouw van het vmbo moet naast Engels nog één andere taal in het pakket zitten. Vmbo-scholen moeten Duits of Frans aanbieden. Aanvullend kunnen scholieren kiezen voor Spaans, Arabisch of Turks. In Friesland is het Fries een verplicht vak in de onderbouw van het voortgezet onderwijs. Er zijn echter uitzonderingen. Zo kunnen scholen in een gebied waar nauwelijks Fries wordt gesproken en scholen in een niet-Friestalig gebied een ontheffing aanvragen. De provincie beslist hierover.

Engels leren of perfectioneren op latere leeftijd? The Square Mile biedt een professionele taalcursus Engels op meerdere niveaus aan. De trainingen zakelijk Engels – ze zijn gericht op het bedrijfsleven – worden gegeven door topdocenten die vrijwel allemaal native speaker zijn.

Op hogescholen en universiteiten wereldwijd wordt Nederlands gegeven. Per jaar volgen gemiddeld 14.000 studenten een opleiding Nederlands. Voorbeeldlanden zijn Argentinië, China, Duitsland, Polen, Servië en de VS. Kinderen van emigranten volgen vaak cursussen Nederlands. Ouders vinden het belangrijk dat hun kids voeling blijven houden met de Nederlandse taal en cultuur. Uit onderzoek blijkt dat drie uur les per week voldoende is om de aansluiting bij het Nederlandse onderwijssysteem op peil te houden. De lessen richten zich op begrijpend lezen, mondelinge vaardigheid, spelling, stellen / schrijven, technisch lezen en woordenschat.

Immigranten kunnen voor een taaltraining Nederlands aankloppen bij The Square Mile. Jongeren die een tijdje naar Parijs gaan, volgen bij The Square Mile een spoedcursus Frans. Beide opleidingen kunnen op de volgende niveaus gevolgd worden: basis A1, zakelijk A2, zakelijk B1, zakelijk B2, zakelijk C1, zakelijk C2, zakelijk voor ondersteundend personeel, correcte correspondentie en email, technisch. De taaltrainingen Nederlands en Frans van The Square Mile staan hoog aangeschreven.

https://www.thesquaremile.nl